คำแถลงโดยพลเรือตรีจอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม เรื่องประเทศไทย

พลเรือตรีจอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ให้คำแถลงดังต่อไปนี้

“สหรัฐฯ ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่า เป็นสิ่งสำคัญที่ทางกองทัพไทยจะต้องยุติภาวะรัฐประหารและเร่งนำทั้งหลักการและกระบวนการแห่งประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งรวมถึงการดำเนินการอย่างชัดเจนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง

แม้ว่าสหรัฐฯ จะให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางทหารอันยาวนานที่ยังประโยชน์ยิ่งระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ทว่า หลักการประชาธิปไตยและกฎหมายของสหรัฐฯ กำหนดให้ สหรัฐฯ จำต้องทบทวนความช่วยเหลือและความร่วมมือทางทหาร

ดังนั้น สหรัฐฯ จึงขอยกเลิกการดำเนินการต่อไปนี้

  • การฝึกซ้อมร่วม “CARAT” (Cooperation of Afloat Readiness and Training) ประจำปี 2557 ที่กำลังดำเนินอยู่
  • การเยือนไทยของพลเรือเอก แฮร์รี แฮร์ริส ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก
  • คำเชิญพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนกองบัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิกในเดือนมิถุนายน

สหรัฐฯ จะดำเนินการทบทวนความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปตามความจำเป็นจนกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลาย

สหรัฐฯ ขอเรียกร้องให้กองทัพไทยดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยโดยการยุติการรัฐประหารครั้งนี้และนำหลักนิติธรรมและเสรีภาพที่ประกันโดยหลักการประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนชาวไทย”