การยกเลิกความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย

สำนักงานโฆษก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

คำแถลงโดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มารี ฮาร์ฟ

สืบเนื่องจากเหตุการณ์รัฐประหารโดยกองทัพในประเทศไทย สหรัฐฯ ยังคงพิจารณาทบทวนความช่วยเหลือและความร่วมมือทางทหารและด้านอื่นๆ ตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด

นอกเหนือจากการระงับเงินช่วยเหลือต่างประเทศแก่ประเทศไทยดังที่ได้ประกาศแล้วก่อนหน้านี้ ในวันนี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการฝึกร่วม CARAT ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการฝึก รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสบางโครงการ อีกทั้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการเงินโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และมีกำหนดเริ่มการอบรมในวันที่ 26 พฤษภาคม ตลอดจนยกเลิกการเดินทางศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา ที่รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสของไทยหลายคนในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) และการพบปะกับเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ขอเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมามีการบริหารแผ่นดินโดยพลเรือนทันทีและปล่อยตัวผู้นำทางการเมืองที่ถูกควบคุมตัว ตลอดจนขอเรียกร้องให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ และขอให้เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน