การนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าโดยจำกัดเฉพาะวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าโดยจำกัดเฉพาะวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เท่านั้น เรายังคงยินดีต้อนรับนักเรียน/นักศึกษาให้เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐฯ ในขณะนี้ ทางสถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังคงมีพนักงานให้บริการจำนวนจำกัด ดังนั้นผู้สมัครวีซ่าควรจะยื่นคำร้องขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน หากวางแผนการเดินทางไว้ภายในสามสัปดาห์นับจากนี้

เฉพาะนักเรียน/นักศึกษาที่มีแบบฟอร์ม I-20 ที่มีอายุการใช้งานอยู่และออกโดยทางสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จะสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภท F หรือ M ได้เท่านั้น นักเรียน/นักศึกษาและสถานศึกษาที่ตอบรับนักเรียน จะต้องทำตามข้อปฏิบัติของโครงการนักเรียน/นักศึกษา หรือนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน (SEVP) สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน (SEVIS) โปรดดูจากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) https://www.ice.gov/coronavirus

ผู้สมัครวีซ่าควรจะเข้าเว็บไซต์ https://ustraveldocs.com/th_th หรือ https://th.usembassy.gov/th/visas-th/ สำหรับความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายสัมภาษณ์ดังกล่าว