พลโท เจมส์ บี. จาร์ราร์ด รองผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก จะเยือนไทย 15-18 สิงหาคม 2565

พลโท เจมส์ บี. จาร์ราร์ด รองผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก จะเยือนไทย 15-18 สิงหาคม 2565

รองผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) พลโท เจมส์ บี. จาร์ราร์ด จะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคมนี้ เพื่อเข้าพบผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกไทย การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนไทยครั้งแรกของพลโท จาร์ราร์ด นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งรอง ผบ. USARPAC และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ตลอดจนเสริมสร้างอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

พลโท จาร์ราร์ด เกิดในประเทศเยอรมนีขณะที่บิดาดำรงตำแหน่งร้อยโทช่างอาวุธที่นั่น พลโท จาร์ราร์ด เข้าประจำการและเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 2531 ก่อนประจำการที่ USARPAC พลโท จาร์ราร์ดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 เมืองสโกฟิลด์ แบร์แร็กส์ รัฐฮาวาย ต่อมาดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ (USINDOPACOM) เมืองแคมป์สมิท รัฐฮาวาย พลโท จาร์ราร์ด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัย North Georgia College และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การปฏิบัติการทางการทหาร จากมหาวิทยาลัย Air University