พิธีเปิดโครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย”

พิธีเปิดโครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย”

พิธีเปิดโครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย”