พิธีเปิดโครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 อุปทูตปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เดินทางไปเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อกล่าวในพิธีเปิดโครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย” ร่วมกับคุณทอม ไวท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสู่ภายนอกสำหรับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ โดยท่านอุปทูตได้แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะมอบสองทุนให้นักเรียนไทย (อายุระหว่าง 14 – 18 ปี) ไปอบรมที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ เมือง Huntsville รัฐแอละแบมาเป็นเวลา 10 วัน ทั้งท่านอุปทูตและคุณทอมได้กล่าวถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์) และการสำรวจอวกาศ สถานทูตสหรัฐฯ มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนนักเรียนไทยในการศึกษาสาขาวิชาที่สำคัญนี้ และขออวยพรให้ผู้สมัครทุกคนโชคดี เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ www.spacecampthailand.com