คำแถลงโดยเลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน

ทำเนียบขาว
สำนักงานเลขานุการฝ่ายสื่อมวลชน

เมื่อ 25 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาได้ประณามการใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมอย่างสงบที่จตุรัสเทียนอันเหมิน บัดนี้ เวลาได้ผ่านไป 25 ปี สหรัฐอเมริกายังคงยกย่องรำลึกถึงผู้สละชีวิตที่จตุรัสเทียนอันเหมินและทั่วประเทศจีน สหรัฐฯ ขอเรียกร้องให้ทางการจีนรับผิดชอบต่อผู้ที่ถูกสังหาร กักขังหรือหายสาบสูญอันเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2532

สหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดให้การสนับสนุนเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ชุมนุมที่จตุรัสเทียนอันเหมินแสวงหา อันได้แก่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของสื่อมวลชน รวมทั้งเสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม เสรีภาพเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ รัฐธรรมนูญจีนและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นค่านิยมที่สหรัฐฯ รณรงค์สนับสนุนทั่วโลก

ประชาชนและรัฐบาลอเมริกันชื่นชมความก้าวหน้าอย่างยิ่งของจีนในด้านสังคมและเศรษฐกิจตลอดช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและรัฐบาลจีน แม้ว่าเราจะคงดำเนินความร่วมมือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป แต่สหรัฐฯ ก็ยังแสดงจุดยืนชัดเจนในความแตกต่างระหว่างเราทั้งสองประเทศ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลจีนรับรองสิทธิสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของพลเมืองชาวจีนทุกคน