พิธีเปิดโครงการ Jr. NBA 2016

Jr. NBA 2016 Kicked Off on June 4, 2016

Jr. NBA โครงการพัฒนาเยาวชนนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกีฬาบาสเกตบอลและวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ กลับมาประเทศไทยอีกครั้งเป็นปีที่สามโดย โฟร์โมสต์ เป็นผู้สนับสนุนหลัก พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง 5 ถึง 14 ปี ซึ่งจะได้รับการฝึกฝนพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล พร้อมเรียนรู้ค่านิยมหลักของ Jr. NBA ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา (Sportsmanship) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การมีทัศนคติเชิงบวก (A positive Attitude) และการให้ความเคารพ (Respect) หรือ S.T.A.R. โดยผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 14 ปีมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอบรมระดับประเทศกับนักกีฬา NBA

พิธีเปิดโครงการ Jr. NBA

นอกจากนี้ โครงการจะคัดเลือกเยาวชนชาย 10 คนและเยาวชนหญิง 5 คนเข้าร่วมทีม Jr. NBA Thailand All-Stars เพื่อเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์กีฬาบาสเกตบอลในต่างประเทศ ทั้งยังมีโอกาสลงแข่งขันกับสมาชิกทีม Jr. NBA All-Stars จากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://jrnba.asia/thailand/en/
พิธีเปิดโครงการ Jr. NBA พิธีเปิดโครงการ Jr. NBA