คำแถลงการณ์ร่วมของประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคิม จอง อึน ณ การประชุมสุดยอดที่ประเทศสิงคโปร์

คำแถลงการณ์ร่วมของประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา และ
นาย คิม จอง อึน ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ณ การประชุมสุดยอดที่ประเทศสิงคโปร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและนาย คิม จอง อึน ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea หรือ DPRK) ได้จัดการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ. ศ. 2561

ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคิม จอง อึนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างครอบคลุม ละเอียดและตรงไปตรงมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีและการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งในคาบสมุทรเกาหลี ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาว่าจะรับประกันความมั่นคงต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และประธานคิมจอง อึนได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่แน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลงในการที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

ด้วยความเชื่อที่ว่าการสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีจะก่อให้เกิดสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลก และการตระหนักถึงการสร้างความเชื่อมั่นที่มีร่วมกันจะสามารถส่งเสริมให้คาบสมุทรเกาหลีปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์และประธาน คิม จอง อึนจึงได้แถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

  1. สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีมุ่งมั่นที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีขึ้นใหม่ตามความปรารถนาของประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
  2. สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีจะร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี
  3. เพื่อเป็นการย้ำจุดยืนตามปฏิญญาปันมุนจอมที่ลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนเกาหลีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปราศจากอาวุธนิวเคลียร์
  4. สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนเกาหลีมุ่งมั่นที่จะค้นหาศพของเชลยศึกและชาวอเมริกันที่สูญหายในสงคราม รวมทั้งส่งกลับศพของผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้ทันที

ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคิม จอง อึนตระหนักว่าการประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและโดดเด่นในการก้าวข้ามความตึงเครียดและความเป็นปรปักษ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ และเพื่อเปิดประตูไปสู่อนาคตใหม่ ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานคิม จอง อึนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำแถลงการณ์ร่วมนี้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจะจัดการเจรจาหลังจากนี้ ซึ่งจะดำเนินการโดยนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีโดยเร็วที่สุด เพื่อปฏิบัติตามผลการประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี