ร่วมเดินทางไปกับเราไปที่ประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านการเกษตร

สถานทูตสหรัฐขอเรียนเชิญคณะนักธุรกิจด้านการเกษตรและการแปรรูปอาหารร่วมเดินทางประเทศลาวและกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2563

กลุ่มเป้าหมายของเราคือ

  • บริษัทอเมริกันที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการเกษตร
  • บริษัทในประเทศไทยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากสหรัฐอเมริกา

สินค้าจากประเทศสหรัฐครอบคลุมดังต่อไปนี้ : เมล็ดพันธ์พืชและผลิตผลทางการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง อาหารและยาสำหรับปศุสัตว์ ระบบชลประทาน เครื่องจักรการเกษตร ห้องเย็น เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร เครื่องจักรแปรรูปอาหาร และเครื่องจักรบรรจุภัณท์สำหรับใช้ในโรงงานอาหาร โรงงานแปรรูป โรงสี

ไฮไลท์ของงาน

  • การประชุมกับรัฐมนตรีเกษตรและพาณิชย์ของประเทศลาวและกัมพูชา
  • การประชุม one-on-one กับนักธุรกิจประเทศลาวและกัมพูชา ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท
  • งานเลี้ยงสังสรรค์กับนักธุรกิจชั้นนำในประเทศลาวและกัมพูชา ที่บ้านของเอกอัครราชทูตสหรัฐ
  • สัมมนาและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
  • และอาจมีการเยี่ยมชมโรงงาน

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/AgDel2020

ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่คุณกรลักษณ์ ฝ่ายพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐ ได้ที่ โทร 02-205-5242 หรือ 085-661-3442