การประชุมคอคัสของรัฐไอโอวาสำคัญอย่างไร

การประชุมคอคัสคืออะไร และเหตุใดรัฐไอโอวาจึงลงคะแนนเสียงก่อนรัฐอื่น

รัฐไอโอวาซึ่งจะมีการประชุมคอคัส (caucus) ของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไม่ใช่รัฐที่มีขนาดใหญ่หรือมีประชากรหนาแน่น กระนั้น รัฐนี้กลับมีบทบาทที่สำคัญในการคัดเลือกตัวแทนพรรคเพื่อลงสมัครแข่งขันรับ เลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การประชุมคอคัสคืออะไร และเหตุใดรัฐไอโอวาจึงลงคะแนนเสียงก่อนรัฐอื่น

พรรคกำหนดกฎระเบียบ

รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ และกฎหมายอื่นๆ กำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าพนักงานรัฐบาลกลางอื่นๆ อย่างไรก็ดี วิธีการที่พรรคจะเลือกผู้ลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งนั้นขึ้นอยู่กับพรรค

พรรคใหญ่ทั้งสองพรรคจะเลือกผู้ลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้ลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีใน ระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรค (convention) ในช่วงฤดูร้อนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี  แต่ละรัฐจะได้รับการจัดสรรว่าจะมีจำนวนผู้แทนเพื่อเข้าประชุมใหญ่ของพรรค เท่าไร โดยใช้สูตรตามที่พรรคกำหนด  (สูตรนี้มักพิจารณาจากจำนวนประชากรของรัฐและรัฐนั้นๆ ออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคเพื่อลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานาธิบดีบ่อยแค่ไหน)

การรณรงค์หาเสียงรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีที่เราเห็นส่วนใหญ่ใน ช่วงก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคจะเป็นการแข่งขันในระดับรัฐเพื่อเลือกผู้แทน ที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรค

ก่อนหน้านี้ เป็นเวลานานที่เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเป็นผู้เลือกผู้แทนของรัฐส่วนใหญ่  ดังนั้น ตัวแทนพรรคเพื่อลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีจึงได้รับ เลือกโดยมติของบุคคลสำคัญและเจ้าหน้าที่ของพรรค

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 พรรคการเมืองได้เปิดขั้นตอนที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีส่วนร่วมการในการคัดเลือก

ปัจจุบัน รัฐส่วนใหญ่จัดการเลือกตั้งขั้นต้น (primary election)  การเลือกผู้ลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกผู้แทนที่ “ให้คำมั่นสัญญา” ว่าจะสนับสนุนผู้ลงสมัครฯ คนนั้นๆ ณ การประชุมใหญ่ของพรรค  ปัจจัยกำหนดว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคไปสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานาธิบดีคือ คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทน โดยหลักการนี้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 สำหรับพรรคเดโมแครต และก่อนปี พ.ศ. 2479 สำหรับพรรครีพับลิกัน

รัฐไอโอวาและรัฐอื่นๆ อีกสิบกว่ารัฐเลือกผู้แทนผ่านระบบคอคัส  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมารวมตัวกันในสถานที่ที่กำหนดประมาณ 2,000 แห่ง ซึ่งมักจะเป็นโรงเรียนหรืออาคารสาธารณะอื่นๆ แต่บางครั้งก็อาจเป็นที่พำนักส่วนบุคคล  จากนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะประกาศสนับสนุนผู้ลงสมัครฯ ที่ตนชื่นชอบ การอภิปรายอาจจะเข้มข้น แต่ในที่สุด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียง (พรรครีพับลิกันจะเขียนตัวเลือกแล้วนำใส่หีบบัตรเลือกตั้ง ส่วนพรรคเดโมแครตจะใช้วิธีเดินไปยังคนละมุมของห้องเพื่อระบุว่าเลือกใคร)

พรรค รีพับลิกันและพรรคเดโมแครตมีกฎระเบียบต่างกัน  สำหรับพรรคเดโมแครต หากผู้ลงสมัครฯ ได้รับเสียงสนับสนุนต่ำกว่าร้อยละ 15 ณ หน่วยเลือกตั้งแบบคอคัสใด ผู้ที่สนับสนุนผู้ลงสมัครฯ คนนั้นสามารถเปลี่ยนไปสนับสนุนผู้ลงสมัครฯ คนอื่นแทน  ลักษณะนี้คือสูตรสำหรับการเมืองแบบโบราณที่มีการแลกเปลี่ยนต่อรองและการ เกลี้ยกล่อม  เจ้าหน้าที่ของพรรคจะรับผลการเลือกครั้งสุดท้ายจากหน่วยเลือกตั้งแบบคอคัส แต่ละแห่งและจะนำผลนี้มาใช้ในการกำหนดจำนวนผู้แทนของรัฐไอโอวาในการประชุม ใหญ่ของพรรคสำหรับผู้ลงสมัครฯ แต่ละคน

ในขณะที่บางคนเห็นว่า การเลือกตั้งแบบคอคัสมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าการเลือกตั้งแบบprimary แต่ชาวไอโอวาจำนวนมากไม่เห็นด้วย  นั่นเพราะการที่ผู้ลงสมัครฯ จะได้ชัยในการเลือกตั้งแบบคอคัส ผู้ลงสมัครฯ ต้องแสดงความสามารถในการโน้มน้าวใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการบริหารผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นทักษะที่ประโยชน์สำหรับผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดี
Charlie Szold เจ้าหน้าที่ของพรคครีพับลิกันรัฐไอโอวากล่าวกับ Business Insider ว่า “ผมคิดว่า การประชุมแบบคอคัสเป็นรากฐานของประชาธิปไตย สารัตถะที่สำคัญแห่งรากฐานความเป็นอเมริกาคือแนวความคิดที่เพื่อนบ้านกลุ่ม หนึ่งมาประชุมกันเพื่อหารือและอภิปรายและตัดสินใจว่าใครอยากเป็น ประธานาธิบดีคนต่อไป หรือ ในกรณีนี้ คือ เราจะเสนอชื่อใครเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป”

ข้อเสี่ยงคืออะไร

ในทางทฤษฎีแล้ว แทบไม่มีอะไรเสี่ยงเลย รัฐไอโอวาจะส่งผู้แทน 52 คนจากทั้งหมด 4,764 คนไปร่วมประชุมใหญ่พรรคเดโมแครต และ 30 คนจากทั้งหมด 2,472 คนไปร่วมประชุมใหญ่พรคครีพับลิกัน

ในทางปฏิบัติ รัฐไอโอวามีความสำคัญกว่านั้น ด้วยการที่เป็นรัฐแรกที่จัดประชุมจึงหมายความว่า รัฐนี้ได้ช่วยตีกรอบจำนวนผู้ที่น่าจะเป็นผู้แทนพรรคเพื่อไปแข่งขันชิง ตำแหน่งประธานาธิบดีให้แคบลง  ผู้ลงสมัครฯ รณรงค์หาเสียงอย่างทุ่มเทและยาวนานในรัฐไอโอวา เพราะหากผลงานในรัฐนี้ไม่ดี ผู้สนับสนุนและผู้บริจาคเงินสนับสนุนมักจะทิ้งบุคคลที่ตนเดิมเลือกไว้และไป เลือกบุคคลที่ดูมีโอกาสดีกว่า

เหตุผลว่าทำไมรัฐไอโอวาจึงจัดการประชุมลงคะแนนเสียงก่อนค่อนข้างซับ ซ้อนเล็กน้อย เพราะปกติ สมัยก่อน ผู้ที่ทำอะไรก่อนมักจะไม่ค่อยสำคัญ  กรณีหนึ่งคือ ในปี พ.ศ. 2515 ประธานพรรคเดโมแครตของรัฐต้องการส่งสำเนาเอกสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของพรรคตลอด จนข้อเสนอนโยบายของพรรคให้แก่ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากการประชุมคอคัสทุกคน  เหตุการณ์นี้ ก่อนยุคคอมพิวเตอร์  ประธานพรรคเชื่อว่า ต้องใช้เวลาสี่เดือนในการทำสำเนาทั้งหมดด้วยการใช้เครื่องอัดสำเนาด้วย กระดาษไข (เครื่องโรเนียว) ที่นำสมัย  ดังนั้น เขาจึงเลื่อนการประชุมคอคัสเป็นเดือนมกราคม

หลังจากความสำเร็จของจิมมี่ คาร์เตอร์ในการเลือกตั้งแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและรัฐอื่นๆ จึงเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำก่อน  อย่างไรก็ดี บรรทัดฐานได้เกิดขึ้นแล้ว รัฐไอโอวาจึงจัดประชุมก่อนรัฐอื่น ถึงขั้นที่ไอโอวาออกกฎหมายให้เลื่อนวันประชุมคอคัสของรัฐได้หากจำเป็นเพื่อ ให้การประชุมของรัฐจัดก่อนรัฐอื่นเช่นที่ดำเนินมาในอดีต