เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ “อิฟตาร์”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ “อิฟตาร์”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ “อิฟตาร์”