I

Internet Campaign

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนต่างมีความรวดเร็วในการนำอินเทอร์เน็ตไป ใช้เป็นเครื่องมือการหาเสียง และได้พิสูจน์แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการระดมทุนจากผู้ที่คาดว่าจะให้ ความสนับสนุนตลอดทั้งเป็นวิธีประชาสัมพันธ์นโยบายและประสบการณ์ของผู้สมัคร ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน องค์กรรณรงค์หาเสียงต่างมีเว็บไซต์ส่วนตัว (blog) ผู้จัดการเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงที่ได้รับการว่าจ้างให้เขียนเกี่ยวกับคำปราศรัย สุนทรพจน์และกิจกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ก็มี blog อิสระหลายพันเว็บไซต์ที่เขียนบทความสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนเอง ชอบและตอบโต้กับ blogger อื่นๆ