พวกเราน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนไว้ซึ่งมรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลอดหนึ่งปีแห่งการสวรรคต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่ร่วมถวายอาลัยพร้อมกับประชาชนชาวไทย และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกา สถานทูตฯ และสถานกงสุลฯ จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ ในยามที่เราปฏิบัติพันธกิจในการสานความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย และขอเทิดทูนไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์พระราชทานไว้ตลอดไป