สหรัฐอเมริกาและไทยร่วมเตรียมพร้อมรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21

พลเอก เจมส์ ซี. แมคคอนวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา (Chief of Staff of the United States Army) เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยในวันที่ 9-10 กรกฎาคม โดยเข้าพบพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกไทย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และไทย

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พลเอก แมคคอนวิลล์ และพลเอก อภิรัชต์ ได้ลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Vision Statement) ซึ่งจะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพบกสหรัฐฯ และกองทัพบกไทย ตลอดจนแสดงถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองท่านในการสานสัมพันธ์ทางการทหารที่ยาวนาน 65 ปีระหว่างสหรัฐฯ และไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่อนาคต พลเอก แมคคอนวิลล์ และพลเอก อภิรัชต์ ยังได้หารือกันถึงการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน การฝึกร่วม และหลักนิยมต่าง ๆ

พลเอก แมคคอนวิลล์ กล่าวว่า “พันธไมตรีระหว่างเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเกิดผลเป็นอย่างยิ่ง และในเวลานี้เรากำลังรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ไปด้วยกัน ประเทศของเราทั้งสองจัดการฝึกและกิจกรรมทางการทหารร่วมกันเป็นประจำหลายร้อยครั้งในแต่ละปี และเรากำลังดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการฝึกของเราจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้”

นอกจากนี้ พลเอก แมคคอนวิลล์ ยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) โดยศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อร่วมระหว่างสหรัฐฯ และไทยแห่งนี้เป็นแนวหน้าด้านการศึกษาโรคระบาดมาหลายทศวรรษ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวไทยที่ AFRIMS กำลังทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อเอาชนะโรคอันตรายลำดับต้น ๆ ของโลก เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคโควิด-19

การลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มาร์ก เอสเปอร์ และนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562