สหรัฐอเมริการ่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในนามของชุมชนชาวอเมริกันและชาวไทยในหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลใหญ่ เชียงใหม่ ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกาล้วนซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดจนคุณูปการนานาประการต่อมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ในวันอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกา ขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ เชียงใหม่