ข้อมูลแจ้งเตือนด้านสุขภาพ – สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย (31 มกราคม พ.ศ. 2563)

ข้อมูลแจ้งเตือนด้านสุขภาพ – สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย (31 มกราคม พ.ศ. 2563)

พื้นที่: ประเทศไทย

เหตุการณ์:  วันที่ 31 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 19 รายในประเทศไทย

ขณะนี้มีการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันว่าพบการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากคนสู่คนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พลเมืองไทยคนหนึ่งติดเชื้อหลังจากสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่งเดินทางมาถึง กระทรวงสาธารณสุขของไทยกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) สหรัฐอเมริกา ออกประกาศแจ้งเตือนการเดินทางระดับ 3 แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยไม่จำเป็นในทุกกรณี เว็บไซต์ของ CDC เกี่ยวกับประเทศไทยแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักทั่วไปเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

พลเมืองสหรัฐฯ ในประเทศไทยสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ CDC และองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะประเทศด้วย

ข้อปฏิบัติ:

  • ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองโรคโดยละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของ CDC และข้อมูลเฉพาะประเทศไทยได้ที่นี่
  • ตรวจสอบข้อมูลการยกเลิกและ/หรือข้อจำกัดในการเดินทางกับสายการบิน
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
  • อย่าใช้มือที่สกปรกสัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วย
  • ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามโดยใช้กระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อ (ไม่ควรใช้มือ)
  • พบแพทย์ทันทีหากกลับจากอู่ฮั่นและรู้สึกไม่สบาย หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก

กรณีต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ:

สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
+66 2 205 4049
+66 2 205 4000 (นอกเวลาทำการ)
acsbkk@state.gov

บริการพลเมืองอเมริกัน
กระทรวงการต่างประเทศ – แผนกกงสุล
+1 888 407 4747 or +1 202 501 4444

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

ลงทะเบียนใน Smart Traveler Enrollment Program (STEP) เพื่อรับข้อมูลด้านความปลอดภัย

ติดตามเราทาง Facebook และ Twitter