พิธีปิดการฝึกการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Mine Action)

Graduation Ceremony for Trilat. Humanitarian Mine Action Training

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ ร่วมพิธีปิดการฝึกการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Mine Action) ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไทย และลาว มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของครูฝึกเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ของไทยและลาวให้สามารถเก็บกู้ทำลายทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งเวียดนามและกัมพูชาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ในพิธีปิดการฝึกครั้งนี้ เอกอัครราชทูตเดวีส์ขอบคุณเหล่าครูฝึกเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญเพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวว่า แม้ทุ่นระเบิดจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากความขัดแย้ง แต่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมก็ได้ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นท่านทูตได้กล่าวขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา