โครงการ “Go for Real …อยากปัง! ต้องเลิกปลอม”

สำนักงานสิทธิบัตรและเครืองหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน ได้จัดโครงการ “Go for Real …อยากปัง! ต้องเลิกปลอม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และต่อต้านการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ กิจกรรมภายใต้โครงการณ์ประกอบด้วยการประกวดสร้างสรรรค์คลิปวิดิโอสั้น และ การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 94 ผลงาน และมีนักเรียนและประชาชนจำนวนหลายร้อยคนเข้าร่วมฟังสัมมนา

รายละเอียดของสามผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้สร้างความรู้ความเข้าใจในสื่อโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1:  หยุดหนังเถื่อนหนุนหนังแท้

ผู้สร้างสรรค์

 • นาย เฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน
 • นาย ณัฐเวท ชัยวงษ์
 • นาย ทินกฤต เคยพุดซา

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพลง/เสียงประกอบ

 • “All good in the wood” by Audionautix
 • “Movement Proposition” by Kevin MacLeod
 • “On My Way” by Kevin MacLeod

——————————————————————————————————————-

รางวัลที่ 2 : ACSPอยากปัง

ผู้สร้างสรรค์

 • ด.ช. สิรธีร์ เกตุรัตน์
 • ด.ช. วชิรวิทย์ แมลงผึ้ง
 • ด.ช. กันตชาติ ศรีแสงเมือง

สถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เพลง/เสียงประกอบ

“8-Bit Chiptune” by Dneproman ( via “FSFA #Sound Effects”)

——————————————————————————————————————-

รางวัลที่ 3:  รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการปลอม

ผู้สร้างสรรค์วิด็โอและเพลงประกอบ

 • นายศุภกฤษณ์ วิเศษโสภากุล
 • นายพิชญาณณฐ์ โรจน์ฤทธิไกร
 • นายวิศิษฏิ์ รัตนโสภา

สถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ