คำกล่าวในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์

นายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทน
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

พวกเรามาที่นี่เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ คอบร้าโกลด์ได้พัฒนาจนกลายเป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการฝึกถึง 24 ประเทศ

วิวัฒนาการของคอบร้าโกลด์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้องค์ประกอบ นับแต่ปี พ.ศ. 2525 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีพลวัตและความเชื่อมโยงมากที่สุดของโลก นอกจากนี้ ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พวกเราเผชิญร่วมกัน โดยในปัจจุบัน พายุไต้ฝุ่นและการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามที่พบเห็นได้มากกว่ารถถังและตอร์ปิโด ดังนั้น เราจึงได้ปรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้โดยจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและในการรับมือกับภัยพิบัติ คอบร้าโกลด์ปีนี้จะสะท้อนการปฏิบัติการและความพยายามพหุภาคีในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโลกเรา โดยจะมีการดำเนินการฝึกในสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่สหประชาชาติอนุมัติ อาทิ การต่อต้านโจรสลัด การอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และการฝึกพิเศษ สำหรับการประเมินภัยพิบัติและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ

คอบร้าโกลด์ 2015 ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและป้องกันภัยคุกคามจากโรคระบาดอุบัติใหม่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรคระบาดต่างๆ เช่น อีโบลา ไข้หวัดนก และไข้หวัดซาร์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งในด้านชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจ การร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นหนทางเดียวที่จะรับมือภัยคุกคามข้ามชาติเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผล

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ทำให้คอบร้าโกลด์ยังคงมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทว่า บางสิ่งยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ความแน่วแน่มั่นคงของสหรัฐฯ ที่มีต่อเอเชีย ต่อสันติภาพ เสรีภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และประชาธิปไตย ตลอดจนคู่ความร่วมมือทั้งหลายของเราในภูมิภาคนี้ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม เป็นมิตรประเทศและพันธมิตรใกล้ชิดมายาวนาน 182ปี

การเยือนประเทศไทยโดยนักการทูตอาวุโสของสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ย้ำชัดเจนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างเรา รวมถึงการที่สหรัฐฯ ให้ความสนับสนุนคนไทยตลอดมาและหวังว่า ประเทศไทยจะกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว เพื่อให้สามารถฟื้นคืนความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราได้อย่างเต็มศักยภาพ กระนั้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกฝ่าย และส่งผลให้จำต้องมีการปรับเปลี่ยนการฝึกคอบร้าโกลด์ปีนี้ ในยามที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการกลับสู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การฝึกพหุภาคีคอบร้าโกลด์ข้องเกี่ยวมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยได้กระชับความร่วมมือระดับภูมิภาค ส่งเสริมประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติที่เข้าร่วมฝึก และก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวงกว้าง ทั้ง 24 ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ในฐานะประเทศผู้ร่วมฝึกซ้อมและผู้สังเกตการณ์เป็นตัวแทนที่เพียบพร้อมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พวกเรามีความยินดีที่ได้ร่วมกับสหรัฐฯ และไทยในฐานะผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ รวมถึงผู้แทนที่มาในวันนี้จากอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ เราขอต้อนรับอินเดียเป็นพิเศษที่มาเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ (observer plus) เป็นครั้งแรกในปีนี้ เช่นเดียวกับจีนเมื่อปีที่แล้ว การเข้าร่วมของอินเดียนับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างกลุ่มคอบร้าโกลด์ที่กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของความร่วมมือในวงกว้างนี้ได้งอกงามขึ้นแล้ว ขณะนี้ ทหารจากสหรัฐฯ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมในสถานที่สี่แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นไปอีกหลายชั่วคน ตลอดช่วงสองสัปดาห์จากนี้ไป เราหวังว่าประเทศที่เข้าร่วมจะมาแลกเปลี่ยนความคิดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสานสายสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการตอบสนองความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อเราร่วมมือกันทำงาน ย่อมเข้มแข็งกว่าทำคนเดียว

ขอบคุณโรงเรียนเตรียมทหารที่กรุณาเป็นเจ้าภาพการฝึกครั้งนี้ในจังหวัดนครนายกที่สวยงามมาก ซึ่งนับว่าเหมาะสมยิ่งด้วยนักเรียนเตรียมทหารจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับพหุภาคีตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการรับราชการทหาร ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วมในงานชิ้นสำคัญด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมครั้งนี้อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพลเมืองหลายพันล้านคนของเราตลอดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก