ความรุนแรงในประเทศไทย

คำแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จอห์น แคร์รี

เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนใกล้ชิดของชาวไทย เรารู้สึกโศกเศร้าอย่างยิ่งจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศ ในฐานะพ่อและตา การตายของเด็กผู้บริสุทธิ์หลายคนเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างมาก และท้ายที่สุดควรเป็นเสียงเตือนให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีความอดทนอดกลั้น และเคารพหลักนิติธรรม

ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทางการไทยเร่งตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุโจมตีเหล่านี้และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การใช้ความรุนแรงนั้นไม่ใช่หนทางที่ยอมรับได้ในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางการเมือง เรายังมีความกังวลต่อการใช้กลวิธีอื่นๆ ที่บ่อนทำลายค่านิยมและกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทย ขัดขวางการประนีประนอม และทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

สหรัฐอเมริกาไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการเมืองของไทย สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไทยเอง ทุกฝ่ายควรยึดมั่นในการเจรจาเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขความแตกต่างและหาหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างสันติและเป็นประชาธิปไตย