คำกล่าวในพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ณ จังหวัดลพบุรี

นายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทน
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ธนาคม ท่านผู้อำนวยการไพศาล ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่พลเอกสมหมาย พลตรี Pasquarette และ พลตรีซู ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนทหารของทั้งสามชาติที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้

ผมมีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมจังหวัดลพบุรี และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีส่งมอบอาคารนี้
ขณะนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยในปีนี้ มี 24 ประเทศได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้

พันธสัญญาของสหรัฐฯต่อการการฝึกคอบร้าโกลด์สะท้อนถึงพันธกิจอันมีขอบเขตกว้างกว่าของเราในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งพันธกิจต่อนานาประเทศคู่ความร่วมมือของเราในภูมิภาคนี้

การฝึกคอบร้าโกลด์ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของพวกเรา อันเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในการรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและการก่อการร้ายสากล

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ระบอบการปกครองอันมีรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกคอบร้าโกลด์โดยเน้นสมรรถนะการปฏิบัติการตอบสนองภัยพิบัติและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมประการหนึ่งพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการฝึกคอบร้าโกลด์จึงมีความสำคัญมากก็คือห้องเอนกประสงค์ห้องนี้ซึ่งจะทำหน้าที่รับใช้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปล้องสืบไปอีกหลายรุ่น โดยเด็กๆ จะได้ศึกษาเล่าเรียนในที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ชาวตำบลเกาะรังยังสามารถใช้สถานที่นี้ในการดำเนินกิจกรรมหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชุมชนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยนำพาทุกส่วนของชุมชนให้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมทั้งสี่โครงการของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ในประเทศไทย ซึ่งสื่อถึงจิตวิญญาณของการฝึกคอบร้าโกลด์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ผมทราบดีว่า คณะทำงานนานาชาติได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้โครงการนี้เสร็จสิ้นตามกำหนดการ โดยเริ่มต้นกันมานานก่อนการเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 อย่างเป็นทางการ

ในขณะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์นี้คณะทำงานนานาชาติอันประกอบไปด้วยทหารและวิศวกรชาวไทย อเมริกันและจีนยังได้สร้างสะพานเชื่อมเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมและภาษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ทหารจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุวิกฤต

และนี่คือเป้าหมายสำคัญของการฝึกคอบร้าโกลด์  24 ชาติทั่วภูมิภาคนี้ได้มาประสานกันรับมือความท้าทายร่วมกันด้านความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมทั้งพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินการร่วมด้านการขนส่งเสบียงที่จำเป็นและอำนวยการงานฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติ ต่อสู้กับโรคระบาด และรักษาความมั่นคงทางทะเล

การฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้ โดยประกอบด้วยการฝึกจำลองสถานการณ์อพยพอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ใช่การรบและการฝึกส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การประชุมสัมมนาว่าด้วยประเด็นทางการแพทย์หลังเกิดภัยพิบัติ และการฝึกเฉพาะทางด้านปฏิบัติการตอบสนองภัยพิบัติ

ผมขอขอบคุณชาวตำบลเกาะรังเจ้าบ้านที่เปี่ยมน้ำใจเอื้ออารีที่ได้ให้การต้อนรับทหารที่มาเยือนเป็นอย่างดีสายสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นที่นี่เป็นสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพล่าสุดระหว่างประชาชนชาวอเมริกันและชาวไทยที่ดำเนินมา 182 ปี

ผมต้องขอขอบคุณทหารจากจีน ไทย และอเมริกัน ที่ทำให้โครงการนี้เป็นผลสำเร็จอย่างงดงาม  ในฐานะชาวอเมริกันคนหนึ่ง ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารช่างที่ 797 จากกองทัพบกสหรัฐฯ เป็นพิเศษที่ได้เดินทางจากเกาะกวม

ขอให้พวกเราทุกคนภูมิใจในผลงานด้านมนุษยธรรมอันยั่งยืนถาวรของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 โครงการนี้