ผู้อำนวยการสำนักงานทูตเกษตรสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานทูตเกษตรสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานทูตเกษตรสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย