การฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 เริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปีระดับพหุภาคีในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยระหว่างวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นเวลากว่า 30 ปี การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่ 36 จะมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการฝึกกว่า 25 ประเทศโดยเน้นการรับมือปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้

คอบร้าโกลด์ 2017 มีเป้าหมายเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือและประสานงานในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึกในการทำงานร่วมกันในปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การสร้างเสริมเสถียรภาพทางทะเล การป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขที่อุบัติใหม่ และการดำเนินการตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กินขอบเขตกว้าง พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะของประเทศที่ร่วมการฝึกในการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดทั่วภูมิภาคนี้ และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันด้านความมั่นคงที่หลากหลาย

การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ปีนี้จะประกอบด้วยสามกิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการซึ่งรวมถึงงานสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง การฝึกซ้อมภาคสนามหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระดับภูมิภาคและสมรรถภาพในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมในชุมชนของไทย

คอบร้าโกลด์ 2017 จะมีประเทศต่างๆ รวม 29 ประเทศเข้าร่วมฝึกโดยตรงหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกโดยตรงในกิจกรรมหลากหลายทั้งบนบกและบนผิวน้ำประมาณ 3,600 นาย

ขอเชิญสื่อมวลชมเข้าร่วมทำข่าวกิจกรรมต่อไปนี้

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พิธีเปิดการฝึก ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ การฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พิธีส่งมอบอาคารภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิด ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าวกิจกรรมใดๆ ข้างต้น กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าทางอีเมลที่ Pattaro@state.gov

เชิญอ่านข้อมูลและเรื่องราว ตลอดจนชมภาพเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ รวมถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทางเว็บเพจคอบร้าโกลด์ที่ http://www.marforpac.marines.mil/Exercises/Cobra-Gold/ หรือเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของคอบร้าโกลด์ได้ที่ http://www.facebook.com/ExerciseCobraGold