อาสาสมัครพนักงานสถานทูตสหรัฐฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ จังหวัดระยอง

อาสาสมัครพนักงานสถานทูตสหรัฐฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ จังหวัดระยอง

อาสาสมัครพนักงานสถานทูตสหรัฐฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ จังหวัดระยอง