ตำแหน่งงานของสถานทูตฯ

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯประจำภูมิภาคดำเนินการจ้างพนักงานให้กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทั้งที่กรุงเทพมหานคร, สถานกงสุลใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯขอขอบคุณที่ท่านนึกถึงเราและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา