สิทธิในการได้รับพิจารณาว่าจ้างก่อนผู้สมัครอื่นๆ

ประเภทของผู้สมัครที่มีสิทธิในการรับพิจารณาว่าจ้างมีลำดับดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯและเป็นทหารผ่านศึกสหรัฐฯ (U.S. Veteran)
  2. สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  3. สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่เป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันที่อยู่ในช่วงลาหยุดยาวแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (Leave Without Pay – LWOP)**

**ลำดับของสิทธินี้ใช้กับเจ้าหน้าที่อเมริกันที่อยู่ในสถานะลาหยุดแบบไม่ได้รับค่าจ้าง

*ข้อควรระวัง:

  • สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ใช้สิทธิทหารผ่านศึกอเมริกันต้องส่งฟอร์ม DD-214 Member 4; Certificate of Release or Discharge from Active Duty ล่าสุดภายในวันปิดรับสมัครของประกาศตำแหน่งงานนั้นๆ คำตัดสินของสำนักงานทรัพยากรมนุษย์/แผนกสรรหาว่าจ้างถือเป็นสิ้นสุด
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557, สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ใช้สิทธิทหารผ่านศึกอเมริกันที่ตอบรับการว่าจ้างของตำแหน่งงานท้องถิ่นในแต่ละประเทศไม่สามารถใช้สิทธิของการได้รับการพิจารณาก่อนในฐานะทหารผ่านศึกอเมริกันได้อีกในกระทรวงเดียวกัน