สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา: วันวานและวันนี้

  1. กงสุลใหญ่ ลิสา เอ. บูเจนนาส
  2. บุคลากรสำคัญ
  3. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา: วันวานและวันนี้

ประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของอเมริกาในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเรื่องราวของมิตรภาพและความร่วมมือ เป็นเรื่องราวของประเทศที่ยิ่งใหญ่สองประเทศที่มีผู้คนดี ๆ มากมายที่ได้ทำงานเพื่อทำให้ชีวิตของชาวไทยและชาวอเมริกันรุ่นต่อ ๆ มาดีขึ้น เริ่มต้นด้วยการมาถึงของมิชชันนารีชาวอเมริกัน ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ในเชียงใหม่ในปี 2410 จากนั้นอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐนับไม่ถ้วนก็ได้สานต่อมิตรภาพจากพื้นฐานที่สร้างไว้นั้น

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เราได้หวนระลึกถึงมิตรภาพมากมายที่ได้สร้างขึ้นมาและสิ่งที่ดีและยิ่งใหญ่หลากหลายสิ่งที่ชาวอเมริกันและชาวไทยได้ทำสำเร็จร่วมกันมาไม่ว่าจะในด้านความปลอดภัย ความรุ่งเรือง การศึกษาและสาธารณสุข พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นสถานกงสุลต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของไทย และมีความภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำร่วมกันกับพันธมิตรชาวไทยในการต่อสู้กับยาเสพติด รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเรา ตลอดจนอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในปีนี้ เราจะเริ่มก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ที่จะยั่งยืนต่อไปในศตวรรษที่สามของมิตรภาพที่ดีและยิ่งใหญ่ของเรา นี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่หนักแน่นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อภาคเหนือของไทยและอนาคตการเป็นหุ้นส่วนของเราในระยะยาว เรามีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจและอนาคตที่สดใสร่วมกัน ขอขอบคุณมิตรชาวไทยและชาวอเมริกันทั่วทั้งภาคเหนือของไทย เรามุ่งหวังที่จะเห็นทุกสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จร่วมกันในอีก 70 ปีข้างหน้า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม