กงสุลใหญ่ฌอน เค. โอนีลล์

นายฌอน โอนีลล์เริ่มต้นวาระดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกงสุลใหญ่ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายในคณะเจ้าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในสภาคองเกรสสมัยที่ 114 และ 115 ก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเมือง ณ สถานกงสุลใหญ่ประจำฮ่องกง ปฏิบัติหน้าที่จัดการฐานปฏิบัติการภาคสนามพลเรือนและทหารของอเมริกาในประเทศอัฟกานิสถาน ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงคาบูล และดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเมืองการทหารในกรุงเทพฯ ในการปฏิบัติงานกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนหน้านั้น นายโอนีลล์เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองในประเทศเมียนมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลในประเทศบังกลาเทศและปากีสถาน และเจ้าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประจำศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านประวัติเต็ม