เงื่อนไขในการให้บริการเฟซบุ๊คของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

1. การยอมรับเงื่อนไข

ขอต้อนรับสู่หน้าเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้บริการนี้แก่ท่าน ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms of Use –TOU) ต่อไปนี้ ซึ่งกระทรวงฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ท่านสามารถอ่านเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนี้เมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่มนี้ในหน้าเฟซบุ๊ค

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหน้าเฟซบุ๊คนี้คือเพื่อเป็นช่องทางสำหรับชาวไทยและชาวอเมริกันในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและไม่เป็นทางการกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา

3. ความหมายของคำว่าบริการ

หน้าเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ของเฟซบุ๊ค เฟซบุ๊คของสถานทูตฯ ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก เช่น การแบ่งปันคลิปวีดิโอและภาพถ่าย การเข้าบล็อก เวทีสนทนา การส่งข้อความ การพูดคุย และการแจ้งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ของสถานทูตฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทของบริการบนเฟซบุ๊คเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊ค

เมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าหน้าเฟซบุ๊คและเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับหลักปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊ค ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวได้ที่ http://www.facebook.com/terms.php#/policy.php

ข้อมูลที่เฟซบุ๊คได้รับ

เมื่อท่านเข้าหน้าเฟซบุ๊ค ท่านกำลังให้ข้อมูลสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเต็มใจเปิดเผยซึ่งเฟซบุ๊คจะเก็บไว้ และข้อมูลในการใช้เว็บไซต์ ซึ่งเฟซบุ๊คจะเก็บไว้ในขณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านลงทะเบียนกับเฟซบุ๊ค ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวบางเรื่อง เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เพศ สถาบันการศึกษา และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งที่ท่านชื่นชอบ เฟซบุ๊คของสถานทูตฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิกไว้

ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหา (ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการของเฟซบุ๊ค) ที่ท่านโพสต์บนเฟซบุ๊ค แม้ว่าท่านจะสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเฟซบุ๊คซึ่งจำกัดสิทธิในการเข้าหน้าเฟซบุ๊คของท่านได้ แต่พึงตระหนักว่าไม่มีมาตรการใดที่สามารถป้องกันได้สมบูรณ์ เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้คนอื่นๆ ซึ่งท่านอาจอนุญาตให้เข้าหน้าเฟซบุ๊คของท่านและแบ่งปันข้อมูลกับท่านได้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเห็นข้อความที่ท่านโพสต์ในเฟซบุ๊ค

5. ความมั่นคง

การเป็นสมาชิกเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐฯ เป็นไปตามความสมัครใจ ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บชื่อลงบันทึกเข้าระบบ (ล็อกอิน) ของท่านเป็นความลับ และต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ล็อกอินของท่านทั้งหมด ท่านตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ผู้ดูแลหน้าเฟซบุ๊คทราบในทันทีว่ามีการใช้ล็อกอินหรือบัญชีเฟซบุ๊คของท่าน หรือฝ่าฝืนระเบียบด้านความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ข) ออกจากระบบหลังจากใช้งานเสร็จในแต่ละครั้ง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้

6. ข้อปฏิบัติของสมาชิก

ท่านตระหนักดีว่าข้อมูล ข้อความ หรือเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊คหรือส่งออกเป็นการส่วนตัวถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่นำข้อความขึ้นหน้าเฟซบุ๊คหรือส่งข้อความแต่ผู้เดียว ดังนั้น ท่านจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข้อความที่ท่านโพสต์บนเฟซบุ๊ค ส่งอีเมล หรือส่งต่อให้ผู้อื่น หรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่ทำให้เนื้อหาดังกล่าวปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อความดังกล่าว กระทรวงฯ ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนเฟซบุ๊คของสถานทูตฯ ยกเว้นข้อกำหนดที่ระบุข้างล่างนี้ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงไม่รับรองความถูกต้อง ความมีจรรยาบรรณ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านตระหนักว่าเมื่อท่านใช้บริการเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐฯ ท่านอาจพบข้อความหรือเนื้อหาที่ก้าวร้าว หยาบคาย หรือล่อแหลม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อข้อความเหล่านี้ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นบางอย่างในเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล หรือส่งต่อ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ทำให้เนื้อหาดังกล่าวปรากฏบนเฟซบุ๊คไปใช้ต่อ

ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้เฟซบุ๊คเพื่อทำกิจกรรมต่อไปนี้:

 • โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏบนเฟซบุ๊คด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม รุนแรง ข่มขู่ บิดเบือน หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกทางสีผิวหรือเชื้อชาติ หรือล่อแหลมในด้านอื่นๆ
 • ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในแง่ใดก็ตาม
 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
 • เปลี่ยนหัวของเฟซบุ๊คหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ระบุความเป็นเฟซบุ๊คเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาที่ส่งต่อทางเฟซบุ๊ค
 • โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏบนเฟซบุ๊คด้วยวิธีการอื่นๆ โดยเป็นเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิ์นำมาเปิดเผย ไม่ว่าภายใต้กฎหมายฉบับใด หรือภายใต้ความสัมพันธ์จากการทำสัญญาหรือการไว้เนื้อเชื่อใจ (เช่น ข้อมูลภายในของบริษัท ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลลับที่ท่านทราบจากการเป็นลูกจ้างในองค์กรนั้น หรือจากข้อตกลงในการรักษาความลับ)
 • โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏบนเฟซบุ๊คด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้อื่น
 • โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏบนเฟซบุ๊คด้วยวิธีการอื่นๆ โดยเป็นเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาโดยไม่ได้ขอหรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน หรือเป็นการส่งเสริมการขาย อีเมลขยะ spam จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบปิรามิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นๆ
 • โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏบนเฟซบุ๊คด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีโปรแกรมไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
 • ขัดขวางการสนทนา หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ใช้เฟซบุ๊ครายอื่นในการสนทนาแลกเปลี่ยน
 • รบกวนหรือทำลายเว็บไซต์เฟซบุ๊ค เครื่องบริการ (Server) หรือเครือข่าย (network) ที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ค หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ค
 • ฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายรัฐ กฎหมายระดับประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
 • ติดตามหรือรังควานผู้อื่น
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น

ท่านตระหนักดีว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่ได้คัดกรองเนื้อหาทั้งหมดในเฟซบุ๊คก่อน แต่กระทรวงฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ พึงมีสิทธิ์ (ไม่ใช่หน้าที่) ในการแก้ไข ลบทิ้ง ปฏิเสธ หรือถอดเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊คได้โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียว กระทรวงฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ พึงมีสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาใดๆ ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือมีเนื้อหาล่อแหลม ท่านยอมรับว่าท่านต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เนื้อหา ซึ่งรวมถึงการเชื่อถือในความเที่ยงตรง ความครบถ้วนหรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว

ท่านรับทราบและยอมรับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีสิทธิ์เก็บรักษาและอาจเปิดเผยเนื้อหาได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่เชื่อว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการ (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขในการใช้เฟซบุ๊ค (ค) ตอบข้อกล่าวหาที่ว่ามีเนื้อหาในเฟซบุ๊คที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ผู้ใช้บริการ และสาธารณชน

ท่านรับทราบว่าเทคนิคการประมวลและส่งต่อข้อมูลของเฟซบุ๊ค ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ท่านโพสต์ด้วย อาจเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งต่อข้อมูลผ่านหลายเครือข่าย และ (ข) การเปลี่ยนแปลงบางประการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเทคนิคในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์

ในกรณีที่เนื้อหาที่ท่านโพสต์มีข้อความหรือคำบรรยายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ประเทศ ท่านยินยอมให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานกรณีและเนื้อหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษากฎหมาย

7. คำเตือนพิเศษสำหรับการใช้เฟซบุ๊คระหว่างประเทศ

เนื่องจากท่านตระหนักว่าอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารทั่วโลก ท่านจึงตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเนื้อหาที่อนุญาตให้โพสต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งส่งออกจากสหรัฐฯ หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

8. เนื้อหาที่ท่านส่งมาหรือทำให้ปรากฏบนเฟซบุ๊ค

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ท่านส่งมาหรือทำให้ปรากฏบนเฟซบุ๊ค กระทรวงฯ เพียงแต่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่กระทรวงฯ เป็นผู้ผลิตขึ้นสำหรับนำขึ้นเฟซบุ๊ค กระทรวงฯ ไม่รับผิดชอบต่อลิ้งค์หรือเนื้อหา อาทิ บทความที่บุคคลที่สามโพสต์ในเฟซบุ๊ค

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ได้รับทุนกระทรวงฯ หรือพนักงานกระทรวงฯ ปลอดจากความรับผิดจากข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งรวมทั้งค่าทนายความจากบุคคลที่สาม เนื่องจากเนื้อหาที่ท่านส่งมา โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้ปรากฏบนเฟซบุ๊ค การใช้เฟซบุ๊คของท่าน การเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊คของท่าน การที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขในการใช้เฟซบุ๊ค หรือการที่ท่านละเมิดสิทธิของผู้อื่น

10. ห้ามนำเนื้อหาในเฟซบุ๊คไปจำหน่ายต่อ

ท่านตกลงที่จะไม่นำบางส่วนของเฟซบุ๊ค การใช้เฟซบุ๊ค หรือการเข้าถึงเฟซบุ๊ค มาผลิตซ้ำ ทำสำเนา จำหน่าย หรือแสวงประโยชน์ทางการค้า

11. การปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล

ท่านยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อาจกำหนดหลักปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊ค รวมทั้งจำนวนวันสูงสุดที่เว็บไซต์จะเก็บข้อความที่มีผู้โพสต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ไว้ และจำนวนครั้งสูงสุด (และระยะเวลาสูงสุดในแต่ละครั้ง) ที่ท่านสามารถเข้าใช้เฟซบุ๊คในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ท่านยินยอมที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการลบทิ้งหรือการไม่เก็บรักษาข้อความ การสื่อสารหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในหรือส่งต่อผ่านเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียว

12. การแก้ไขการให้บริการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการเฟซบุ๊ค หรือเลิกให้บริการเฟซบุ๊คทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เมื่อใดก็ได้ ท่านยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดให้บริการเฟซบุ๊ค

13. การสิ้นสุดการให้บริการ

ท่านยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียวในการระงับสิทธิ์ของท่านในการเข้าเฟซบุ๊คของสถานทูตฯ และย้ายหรือลบทิ้งเนื้อหาใดๆ ในเฟซบุ๊คของเราด้วยเหตุผลใดก็ได้ รวมถึงเหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้งาน หรือในกรณีที่กระทรวงฯ เชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการซึ่งไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ กระทรวงฯ ยังอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียวในการหยุดให้บริการเฟซบุ๊คหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเฟซบุ๊คเมื่อใดก็ได้ ท่านยอมรับว่ากระทรวงฯ อาจระงับสิทธิ์ของท่านในการใช้เฟซบุ๊คภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่ากระทรวงฯ สามารถระงับสิทธิ์ของท่านโดยทันที ท่านยอมรับว่ากระทรวงฯ จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการระงับสิทธิ์ของท่านในการใช้เฟซบุ๊คของสถานทูตฯ

14. การเชื่อมโยง (ลิ้งค์)

หน้าเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย หรือบุคคลที่สาม อาจมีลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ท่านรับทราบและยอมรับว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการมีอยู่ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ และไม่รับรอง รวมทั้งไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือสิ่งอื่นใดที่ท่านสามารถค้นหาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่ากระทรวงฯ จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา สินค้า หรือบริการที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว เฟซบุ๊คอาจมีลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่รับผิดชอบในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อท่านออกจากหน้าเฟซบุ๊คของเรา ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้กับข้อมูลที่เก็บโดยเฟซบุ๊คของเราเท่านั้น

เงื่อนไขในการใช้บริการ การแจ้งให้ทราบและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขในการใช้บริการของเราเมื่อใดก็ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้ทราบ ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าโฮมเพจของเรา เราขอให้ท่านอ่านนโยบายของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

ติดต่อเว็บไซต์ของเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลเฟซบุ๊ค สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยที่ pressbkk@state.gov