วิทยุเสียงอเมริกา สำนักงานข่าวภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยุเสียงอเมริกา (VOA) สำนักงานข่าวภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานเหตุการณ์ข่าวใน 20 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าผู้สื่อข่าวและมีพนักงานชาวไทยสี่คน

สำนักงานข่าวภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งสำนักงานงบประมาณและการเงินของวิทยุเสียงอเมริกาสำหรับเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกซึ่งอยู่ใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าผู้สื่อข่าวเช่นกัน  สำนักงานฯ ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ทำสัญญารับจ้างกับ VOA ตลอดทั้งผู้รับจ้างอื่นๆ ในภูมิภาค  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังดูแลการดำเนินงานงบประมาณและการเงินของ VOA ในปักกิ่ง โซลและอิสลามาบัด

นอกจากมีเจ้าหน้าที่ประจำแล้ว สำนักงานฯ ที่กรุงเทพฯ ยังดูแลผู้สื่อข่าวอิสระและช่างภาพวิดีโอที่ทำสัญญารับจ้างกับ VOA