สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง(ยูเอสซีไอเอส) มีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง, งานวินิจฉัยการแปลงสัญชาติ และ วางนโยบายและการจัดบุริมภาพการบริการตรวจคนเข้าเมือง

USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง: แคเรน ฟิทซ์เจอรัลด์ (Karen FitzGerald)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียมีหน้าที่กำกับดูแล USCIS สำนักงานสำนักงานย่อยในกรุงปักกิ่ง กวางโจว กรุงมะนิลา กรุงนิวเดลี

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ USCIS ประจำประเทศไทยปิดให้ทำการถาวร ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทยในกรุงเทพฯ จะรับผิดชอบการการให้บริการแบบจำกัดแทน สำนักงาน ยูเอสซีไอเอส ในการออกเอกสารลงตราเพื่ออนุญาติเดินทาง ให้ผู้ที่มีถิ่นถาวรในสหรัฐ และบัตรของผู้มีถิ่นถาวรในสหรัฐ สูญหาย หรือถูกขโมย 

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเว็บไซด์ นี้ www.USCIS.gov/Bangkok

และท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในประเทศที่ท่านอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติม