สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง, งานวินิจฉัยการแปลงสัญชาติ และ วางนโยบายและการจัดบุริมภาพการบริการตรวจคนเข้าเมือง

USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง: แคเรน ฟิทซ์เจอรัลด์ (Karen FitzGerald)

ผู้ช่วยทูตและรองผู้ช่วยทูตฯ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติUSCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียมีหน้าที่กำกับดูแล USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียในกรุงเทพมหานครและสำนักงานย่อยในกรุงปักกิ่ง กวางโจว กรุงมะนิลา กรุงนิวเดลฮีและกรุงโซล พื้นที่ในอำนาจดูแลของ USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียครอบคลุมฮ่องกงและเกาะที่อยู่ใกล้เคียง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ภาคพื้นทวีปเอเซียทั้งหมดที่อยู่ด้านตะวันตกของอัฟกานิสถานและตะวันออกของปากีสถานและอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี โอกินาวาและประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิก

USCIS สำนักงานประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานภาคสนาม: ไฮดี ไบรอัน (Heide Bryan)

USCIS สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติประจำประเทศไทยมีขอบเขตอำนาจที่จะพิจารณาคำร้องที่มาจากออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเก๊า มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนามและไทยเท่านั้น

หน้าที่หลักได้แก่:

  • การดำเนินการผู้อพยพ
  • การแปลงสัญชาติ (ทหาร)
  • การรับบุตรบุญธรรม (Forms I-600A and I-600)
  • คำร้องขอเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะญาติลำดับต้น (Form I-130)
  • คำร้องขอเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบพิเศษ (Form I-360)
  • เอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ด (Form I-131A)
  • เอกสารเดินทางสำหรับผู้ลี้ภัย (Form I-131)

ข้อมูลแบบฟอร์ม, ขั้นตอน และ ค่าดำเนินการ โดยละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ USCIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USCIS สำนักงานประจำกรุงเทพมหานคร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่