สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง(ยูเอสซีไอเอส) มีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง, งานวินิจฉัยการแปลงสัญชาติ และ วางนโยบายและการจัดบุริมภาพการบริการตรวจคนเข้าเมือง

USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง: แคเรน ฟิทซ์เจอรัลด์ (Karen FitzGerald)

ผู้ช่วยทูตและรองผู้ช่วยทูตฯ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติUSCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียมีหน้าที่กำกับดูแล USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียในกรุงเทพมหานครและสำนักงานย่อยในกรุงปักกิ่ง กวางโจว กรุงมะนิลา กรุงนิวเดลี

USCIS สำนักงานประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานภาคสนาม: ไฮดี ไบรอัน (Heide Bryan)

USCIS สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติประจำประเทศไทยจะปิดให้ทำการถาวร ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันสุดท้ายที่ สำนักงานของเราจะให้บริการสอบถามด้วยตัวเองและทางโทรศัพท์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทยในกรุงเทพฯ จะรับผิดชอบการการให้บริการแบบจำกัดแทน สำนักงาน ยูเอสซีไอเอส ในการออกเอกสารลงตราเพื่ออนุญาติเดินทาง ให้ผู้ที่มีถิ่นถาวรในสหรัฐ และบัตรของผู้มีถิ่นถาวรในสหรัฐ สูญหาย หรือถูกขโมย  หลังจากวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ท่านที่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติประจำประเทศไทย (รวมถึงผู้อาศัยอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า กัมพูชา สปป.ลาว เวียตนาม ไทย สิงค์โปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บลูไน ติมอร์ตะวันออก ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง) กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเว็บไซด์ นี้ www.USCIS.gov/Bangkok

ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในประเทศที่ท่านอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติม