หน่วยแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

หน่วยแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (USAMC-AFRIMS) มีภารกิจในการดำเนินงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยยาและวัคซีนสำหรับโรคติดต่อที่มีความสำคัญทางทหาร  USAMC-AFRIMS เดิมก่อตั้งเป็นห้องปฏิบัติการของ SEATO หลังเกิดอหิวาตกโรคระบาดในช่วงปีพ.ศ. 2499 – 2501 ปัจจุบัน USAMC-AFRIMS เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและตั้งอยู่ที่ศูนย์แพทย์ทหารบกของประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร  AFRIMS เป็นกิจกรรมต่างประเทศพิเศษของสถาบันวิจัย Walter Reed ของกองทัพบก และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการการวิจัยทางการแพทย์เพื่อการทหารและการพัฒนายุทธภัณฑ์  AFRIMS เป็นหนึ่งในหน่วยงานขนาดใหญ่ที่สุดในเครือข่ายห้องปฏิบัติการการวิจัยและค้นคว้าทางการแพทย์ในต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งมีตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆ ดังนี้คือ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย, กรุงลิมา ประเทศเปรู, กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และกรุงไคโร ประเทศอียิปต์  USAMC-AFRIMS มีเจ้าหน้าที่เกือบ 300 คน (ไทยและสหรัฐฯ) และมีงบประมาณสำหรับงานวิจัยประมาณ 5-7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ภัยคุกคามด้านโรคติดต่อที่สำคัญต่อทหารในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ โรคมาลาเรียที่ดื้อยา ท้องร่วงและโรคบิด ไข้เลือดออก เอชไอวี ตับอักเสบและไข้รากสาดใหญ่  โรคเหล่านี้เป็นความเสี่ยงทางสุขภาพของทั้งทหารและพลเรือน ดังนั้นจึงเป็นประเด็นวิจัยที่สำคัญที่ AFRIMS  งานวิจัยโดยส่วนใหญ่แล้วคือการวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีวัตถุประสงค์ในการค้นหา พัฒนาและทดสอบยาและวัคซีนใหม่ๆ  ปัจจุบัน ยาประเภทใหม่ๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคือยาสำหรับรักษาและป้องกันโรคมาลาเรียที่ดื้อยาหลายประเภท  นอกจากนี้ AFRIMS กำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคบิด ไข้เลือดออก ตับอักเสบชนิด E และเอชไอวี  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ AFRIMS ได้ทดสอบภาคสนามหรือพัฒนาแล้วได้แก่ วัคซีนสำหรับตับอักเสบชนิด A, วัคซีนสำหรับโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อเจอี (Japanese B encephalitis), การป้องกันโรคมาลาเรียด้วยยาปฏิชีวนะ doxycycline, การป้องกันโรคมาลาเรียด้วยยา mefloquine และการรักษาโรคมาลาเรียด้วยยา halofantrine

นอกจากนี้ AFRIMS ยังคอยติดตามการเกิดโรคใหม่ๆ เช่น โรคมาลาเรียจากเชื้อ P. falciparum ชนิดที่ดื้อยา, ตัวก่ออาการท้องร่วงอันได้แก่ เชื้อ Campylobacter, เชื้อ Cholera O139, ปรสิต Cyclospora, เชื้อ E coli, เชื้อตับอักเสบชนิด E, เชื้อไวรัส HIV 1 E clade, ไข้รากสาดใหญ่ชนิดที่ดื้อยา, ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่  ห้องปฏิบัติการมีที่ทำงานภาคสนามกว่า 30 แห่งในประเทศไทย เนปาล กัมพูชา เวียดนามและบังคลาเทศ  AFRIMS ยังมีห้องสมุดด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และสถานดูแลสัตว์สำหรับงานวิจัยที่ทันสมัยซึ่งได้การรับรองจากสมาคมเพื่อการประเมินและรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล

ท่านสามารถติดต่อ AFRIMS ผ่านไปรษณีย์สหรัฐได้ที่ USAMC-AFRIMS, APO AP 96546 USA
ไปรษณีย์ทั่วไป :  AFRIMS 315/6 Rajvithi Road, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : +66-2-644 6691
แฟกซ์: +66-2-247 6030