ฝ่ายการพาณิชย์

สำนักงานฝ่ายการพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มผุ้เชี่ยวชาญทางการค้าที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐฯ ทั่วโลก  สำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ ให้บริการข้อมูลและความช่วยเหลือในการเริ่มธุรกิจของท่านในตลาดไทย  ฝ่ายการพาณิชย์ให้บริการข้อมูลทางการค้าที่สำคัญ ให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลและฐานเครือข่ายที่กว้างขวางซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

  • John Breidenstine  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพาณิชย์

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายการพาณิชย์ ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา