พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจับมือกับ ดร. โจเซฟ สมาเดล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 และนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจับมือกับ ดร. โจเซฟ สมาเดล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 และนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AFRIMS

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจับมือกับ ดร. โจเซฟ สมาเดล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 และนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AFRIMS