หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และนอกเหนือจากสำนักงานต่างๆ ของสถานทูตฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน