สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต

สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูตเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สินและข้อมูลให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

คณะทำงานสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูตที่สถานทูตฯ กรุงเทพมหานครประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษ/เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงระดับภูมิภาค สำนักวิศวกรรมความมั่นคง เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน กองรักษาความมั่นคงนาวิกโยธิน เจ้าหน้าที่สืบสวนชาวไทยและพนักงานรักษาความปลอดภัยชาวไทย