ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมของสถานทูตฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม  ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมดำเนินงานโครงการด้านข่าวสารและวัฒนธรรมในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทยและด้วยความร่วมมือกับสำนักงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงต่างประเทศด้านการทูตภาคประชาชนและสื่อมวลชนและวัฒนธรรม

ฝ่ายวัฒนธรรม

ฝ่ายวัฒนธรรมมีบริการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งมีรายละเอียดแยกต่างหากบนโฮมเพจนี้  ฝ่ายฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ของสถานทูตฯ และองค์กรของไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย  ฝ่ายฯ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกันในประเด็นต่างๆ โดยผ่านการสัมนา การจัดนิทรรศการ โครงการบรรยายและโครงการอื่นๆ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชนและสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจการวัฒนธรรมได้ที่โฮมเพจของสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม  สำนักงานสื่อมวลชนและวัฒนธรรมและสำนักงานสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่ายสื่อมวลชน

ฝ่ายสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมของสหรัฐฯ ให้แก่สื่อมวลชนและชาวไทย ดำเนินโครงการให้ความรู้ที่ครอบคลุมหลายด้าน ประสานงานกับสื่อมวลชนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดการแถลงข่าวและการเสวนากับสื่อมวลชนให้แก่บุคลากรสถานทูตฯ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่เดินทางเยือนไทย นอกจากนี้ ฝ่ายยังรับผิดชอบการตอบคำถามสื่อมวลชน ออกแถลงการณ์และเอกสารข่าวเกี่ยวกับนโยบายของอเมริกาและกิจกรรมของสถานทูตฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสำหรับสื่อมวลชน ตลอดจนดูแลเว็บไซต์และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของสถานทูตฯ

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

สื่อมวลชนสามารถส่งคำถามมาที่อีเมล pressbkk@state.gov และเจ้าหน้าที่ของเราจะตอบกลับโดยเร็ว

ดูเอกสารข่าวล่าสุดได้ที่นี่

สื่อมวลชนสามารถแสดงความประสงค์ได้หากต้องการรูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา สื่อมัลติมีเดียทุกประเภทของเราเป็นสมบัติสาธารณะที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

สำหรับภาพถ่ายทางการของอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ไมเคิล ฮีธ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสหรัฐฯ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพธงชาติสหรัฐฯ และตราทางการความละเอียดสูงได้ด้านล่าง

ธงชาติสหรัฐฯ


ดาวนโหลดไฟล์ Zip ได้ที่นี่

ตราหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในไทย


ดาวนโหลดไฟล์ Zip ได้ที่นี่

ตราสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยดาวนโหลดไฟล์ Zip ได้ที่นี่

ตราสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ดาวนโหลดไฟล์ Zip ได้ที่นี่