สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ภารกิจ

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารปฏิบัติหน้าที่ในงานรับรองต่างๆ ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารของกองทัพทั้งสาม คณะเสนาธิการร่วมทหาร ผู้บัญชาการสามเหล่าทัพและผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก