สำนักงานและฝ่ายต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยสำนักงานและฝ่ายต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหรัฐฯ ในประเทศไทย  หากท่านประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ของสถานทูต ขอเชิญเยี่ยมชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้