อุปทูต ปีเตอร์ เฮย์มอนด์

นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์เข้ารับตำแหน่งอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ท่านปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท่านเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาครั้งนี้ ท่านปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการจีนและมองโกเลียประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (พ.ศ. 2557-2559) ท่านเคยดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่นครเฉิงตู ประเทศจีน (พ.ศ. 2554-2557) และปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน (พ.ศ. 2546-2548) ลาว (พ.ศ. 2551-2554, 2540-2543) ไทย (พ.ศ. 2537-2539) และเกาหลี (พ.ศ. 2535-2537) ขณะประจำที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่านมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายใน Office of International Energy and Commodities Policy ของ Economic, Energy and Business Bureau และรองผู้อำนวยการฝ่ายใน Office of Economic and Development Affairs ของ International Organizations Bureau

อ่านประวัติเต็ม