เอกอัครราชทูต โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค

โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ได้รับการยืนยันโดยวุฒิสภาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศเคนยา ปี 2556-2562 และเอกอัครราชทูตประจำประเทศตูนิเซีย ปี 2549-2552 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการแอฟริกา และผู้ประสานงานอาวุโสประเทศอัฟกานิสถาน ประจำสำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัย และการโยกย้ายถิ่น

อ่านประวัติเต็ม