สถานทูตและสถานกงสุล

สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย

95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-205-4000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานทูต

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์
เชียงใหม่ 50300, Thailand
โทรศัพท์ .: + 66-53-107-700
โทรสาร: + 66-53-252-633

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานกงสุล