เจ้าหน้าที่ EducationUSA เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18-20 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ EducationUSA จากสถานทูตอเมริกา สถาบันภาษาเอยูเอ และสำนักงานก.พ. เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เพื่อจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และให้ความรู้เรื่องการศึกษาในอเมริกา ทุนการศึกษา และประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ ทีมงานยังได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทุนในระดับปริญญาโท-เอก ร่วมกับเจ้าหน้าที่แอดมิชชั่นจาก Portland State University นอกจากนี้ทีมงานยังได้เข้าร่วมงาน International Day ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อจัดบูทกิจกรรม และพูดบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และขั้นตอนการสมัครเรียนต่อให้กับนักศึกษาปริญญาตรีมากกว่า 200 คน ถ้าสนใจกิจกรรมอื่นๆของเรา ติดตามเราได้บนเฟสบุ้กเพจ และ LINE@ นะคะ!