EducationUSA Thailand เยือนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยในจังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา EducationUSA Thailand ได้เดินทางไปจังหวัดลำปางเพื่อพูดกับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมากกว่า 200 คน นักเรียนและอาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการขอทุน ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา ทีมงานยังได้มีโอกาสพบกับผู้ชนะรางวัล Intel ISEF 2017 Grand Award Competition น้อง นุชวรา มูลแก้ว และน้อง จิตรานุช ไชยราช ที่ได้สร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆในการวางแผนไปเรียนต่อสาขา STEM ในอเมริกา