มื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าโครงการทุนรัฐบาลสหรัฐฯ Young Southeast Asi

มื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าโครงการทุนรัฐบาลสหรัฐฯ Young Southeast Asian Leaders Initiative หรือ YSEALI ทั้ง 40 คน ที่สถานทูตสหรัฐฯ

มื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าโครงการทุนรัฐบาลสหรัฐฯ Young Southeast Asian Leaders Initiative หรือ YSEALI ทั้ง 40 คน ที่สถานทูตสหรัฐฯ