โครงการ YSEALI

โครงการ YSEALI

เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชน อาเซียน รัฐบาลสหรัฐฯ ขอเชิญชวนเยาวชนชาวไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) โดยสมาชิกโครงการ YSEALI จะมีสิทธิ์สมัครชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม YSEALI Seeds for the Future  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ เว็บไซต์ของโครงการ http://yseali.state.gov/

โครงการ YSEALI คืออะไร

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เปิดตัวโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เมื่อพ.ศ. 2556  โครงการดังกล่าวเป็นการรวมตัวของผู้นำรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 18-35 ปี จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็น ความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยของตน  ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาสังคม  ในทุกๆ วัน บรรดาผู้นำรุ่นเยาว์ได้นำเสนอหลากหลายแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อาทิเช่น การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ทำความสะอาดแม่น้ำ หรือสร้างโอกาสด้านอาชีพด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบัว  สหรัฐฯ ร่วมสนับสนุนหนุ่มสาวที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ผ่านการจัดฝึกอบรมและมอบทุนแก่ผู้ ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อนาคตไกล

ความสำคัญของโครงการ YSEALI

สหรัฐฯ ขอสนับสนุนโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะเราเชื่อว่า เยาวชนมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งประชากรราวร้อยละ 65 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี  เยาวชนคือวัยที่เปี่ยมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นที่ จะนำเสนอความคิดและอุทิศพลังเพื่อพัฒนาชีวิตของตนและคนในชุมชน  ทุกคนช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าได้หากเราร่วมมือกัน