ศูนย์แนะแนวการศึกษา “EducationUSA”

Education USA

ศูนย์แนะแนวการศึกษา “EducationUSA” ในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 แห่งในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

หน่วยงาน EducationUSA Thailand ตั้งอยู่ที่ฝ่ายสื่อมวลชน และวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย อาคาร จี พี เอฟ ทาวเวอร์ เอ, เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ (สถานี BTS ที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเพลินจิต) โดยผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EducationUSAThailand หรือสอบถามได้ที่ educationUSAThailand@state.gov

ทางสถานทูตฯ ยังมีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไปบรรยายแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ และเผยแพร่เอกสารข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ คู่มือการศึกษา และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ อีกด้วย

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสมาชิกของ Coalition of Non-Profit Educational Advisory Services ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 สมาชิกอื่นๆ ของ Coalition ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และโรงเรียนสถานสอนภาษาเอยูเอ (AUA) กิจกรรมของ Coalition ได้แก่ การจัดอบรมปฐมนิเทศทั่วไป และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ที่จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง พัฒนาสื่อแนะแนวเป็นภาษาไทย และจัดเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาความชำนาญในวิชาชีพแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหรัฐฯ https://educationusa.state.gov