ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยนิยมส่งนักเรียนไปศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ มาเป็นเวลานานแล้ว ในปีพ.ศ. 2561 มีนักศึกษาไทยประมาณ 6,636 คนศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐฯ และในปีการศึกษา 2560-2561 มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 1,094,792 คนเดินทางไปศึกษาในสหรัฐฯ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดู รายชื่อศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

ท่านสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาได้ที่

Image of a female student studying

ทุนการศึกษา

ค้นพบโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ

Image of professional men and women who are part of our team.

ศิษย์เก่า

เยี่ยมชมเว็บไซต์ศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลสหรัฐฯ

Image of student standing in front of a chalkboard with question marks written on the board

การเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ค้นหาวัฒนธรรมอเมริกันและสื่อสารภาษาอังกฤษในชุมชนแห่งการเรียนรู้