โครงการ Mission Speaker Program

การเดินทางไปสหรัฐฯ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับอเมริกา แต่คุณก็สามารถเข้าใจอเมริกาได้แม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทย เพราะสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ และสถานกงสุลของเราในเชียงใหม่ได้จัดตั้งโครงการ Mission Speaker Program ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนชาวไทยได้รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชาวอเมริกันโดยตรง

ไม่ว่ากลุ่มของคุณจะอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกาหรือนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เราก็มีวิทยากรสำหรับหัวข้อนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมของเราจะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ วิทยากรจะเริ่มจากการนำเสนอภาพรวมของหัวข้อที่เลือกมาเกี่ยวกับสังคมอเมริกัน เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม ระบบการศึกษา การเมืองสหรัฐฯ ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เรื่องราวชีวิตประจำวัน หรืออาจเล่าถึงชีวิตของตนเองในแง่มุมกว้าง ๆ ก่อน (เช่น งาน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย หรือบ้านเกิดของตน) แล้วจึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อภิปรายและตั้งคำถาม

เราอยากพบปะผู้ฟังหลาย ๆ กลุ่ม จึงยินดีที่จะอาสาจัดเวลาและกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่จริงหรือทางออนไลน์ ถ้าคุณสนใจโครงการนี้หรืออยากจะเชิญวิทยากรของเราไปบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ BangkokMSP@state.gov.