โครงการวิทยากรของสถานทูตสหรัฐอเมริกา

โครงการวิทยากรของสถานทูตสหรัฐอเมริกาช่วยสานสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกากับชาวไทยทั้งตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชนและกลุ่มสังคมต่างๆ ทั่วประเทศไทย  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ ส่งเสริมความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดจนสนับสนุนการ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน  นอกจากนี้ โครงการวิทยากรของสถานทูตสหรัฐอเมริกายังให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ ศึกษาภาษาอังกฤษในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งพิจารณาไตร่ตรองประเด็นระหว่าง ประเทศต่างๆ   โครงการนี้มีอาจจัดให้มีวิทยากรชาวไทยร่วมการอภิปรายด้วย

โครงการของเรามีวิทยากรอเมริกันบรรยายหัวข้อต่างๆ หลากหลายตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศไทย  หัวข้ออภิปรายโดยทั่วไปได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ชีวิตและวัฒนธรรมในสหรัฐฯ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ สุขภาพและการแพทย์ การสนทนาภาษาอังกฤษและการศึกษาในสหรัฐฯ เป็นต้น  โครงการฯ ยินดีพิจารณาหัวข้ออภิปรายอื่นๆ ที่ท่านแนะนำ  วิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ ประสงค์จะอภิปราย จากนั้น จะเชิญผู้ฟังให้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว  การอภิปรายจะเป็นกลุ่มขนาดใดก็ได้ ตั้งแต่ขนาดห้องเรียนเดียวจนถึงขนาดห้องประชุมโรงเรียน  โครงการวิทยากรของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

หากท่านหรือองค์กรของท่านสนใจเข้าร่วมโครงการวิทยากรของสถานทูตสหรัฐอเมริกา  กรุณาส่งอีเมล์มาที่ BangkokPD@state.gov.