วิธีง่ายๆในการได้ทุนไปเรียนอเมริกา ฟรี!

null

  1. ค้นหาทุนที่เปิดรับสมัคร
  2. สำรวจคุณสมบัติของตนเองว่าตรงกับความต้องการของทุน
  3. เขียนใบสมัคร
  4. เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุน)
  5. รอฟังข่าวดีจากประกาศผลของทุน
  6. เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า
  7. เตรียมตัวเดินทางไปอเมริกา
  8. ปฎิบัติตัวตามเงื่อนไขทุนอย่างเคร่งครัด
  9. เรียนรู้ และใช้โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรู้
  10. เมื่อเรียนจบแล้ว ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย เผยแพร่ประสบการณ์ผ่านโครงการของสถานทูต